logo mahkamah agung website ramah difable

Pengambilan Tilang Setiap Hari Senin Pukul 08.00 Wib, di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk

Info DelegasiInstagram Pengadilan Negeri NganjukSistem penelusuran perkaraSistem penelusuran perkara


URAIAN TUGAS

URAIAN TUGAS KEPANITERAAN PERDATA

SURAHMAN, S.H.
NIP. 19630531 198503 1 004

pak rahman

PANITERA MUDA PERDATA, Bertugas :

 • Membantu Ketua dalam membuat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaanprogram kerja sesuaibidang tugasnya;i
 • Mengumpulkan, mengolah, mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara dan menyimpan arsip berkas perkara;.
 • Melaksanakan penataan terhadap berkas-berkas perkara berjalan dan sesuai kearsipan perkara;
 • Bertanggung jawab atas segala pelaksanaan tugas kepada Panitera;
 • Membantu Ketua dalam membuat, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaanprogram kerja jangkapendek maupun jangka panjang, sesuai dengan bidang tugasnya;
 • Membantu Hakim dengan mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan penetapan Panitera;
 • Membuat berita acara persidangan, pemeriksaan setempat dan menyerahkannya kepada hakim;
 • Melaksanakan minutasi terhadap berkas perkara yang telah ditandatangani oleh Hakim/Ketua Majelis;
 • Mengetik putusan/penetapan perkara yang ditanganinya;
 • Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua atau Panitera;
 • Menyerahkan berkas perkarayang telah diminutasi kepada Panitera Muda Pidana atau Perdata;
 • Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitera;

 

ADI SUPRIYONO, S.H.
NIP. 19870514 200604 1 004

adi

Jurusita diperbantukan di Perdata Bagian Dari Meja III, Bertugas :

 • Melaksanakan pemanggilan para pihak ;
 • Melaksanakan pemberitahuan dan pernyataan Banding/Kasasi/PK ;
 • Memberitahukan penyerahan memori banding/kasasi/PK ;
 • Melaksanakan sita jaminan
 • Melaksanakan eksekusi ;
 • Melaksanakan Konsignatie ;

 

SITI ASMAUL HUSNA, S.H.
NIP. 19870502 200912 2 002

USNA EDIT

Staf Perdata Bagian Meja I, Bertugas :

 • Mengerjakan jurnal keuangan perkara permohonan, gugatan, banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi;
 • Laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan keuangan perkara Perdata;
 • Mengisi buku induk, kas dan bantu keuangan perkara setiap harinya dan dilaporkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk;
 • Melaksanakan panggilan para pihak ;
 • Mengisi aplikasi SIPP/CTS.
 • Melaksankan panggilan anmaning ;
 • Melaksanakan pemberitahuan kepada para pihak ;
 • Melaksanakan sita jaminan, sita eksekusi dan eksekusi.

 

PUJI PRASTIYO
NIP. 19831215 201408 1 002

puji p

Staf Perdata Bagian Dari Meja II,Bertugas:

 • Atas permintaan dari pihak yang berperkara, menyiapkan dan menyerahkan salinan putusan Pengadilan yang telah diketahui oleh Panitera Muda Perdata dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk ;
 • Membuat akta banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
 • Menerima memori, kontra memori banding, kasasi dan peninjauan kembali
 • Mencatat semua upaya hukum baik banding, kasasi dan peninjauan kembali ;
 • Mengisi pada aplikasi SIPP/CTS tentang upaya hukum ;
 • Membantu tugas-tugas lain yang dianggap perlu oleh pimpinan
 • Membuat laporan bulanan, triwulan, semesteran perkara perkara perdata secara berkala ;

 

DARMIARSIH, SE,SH.
NIP. 19780507 200912 2 001

damiasih

 Staf Perdata ,Bertugas:

 

 • Koordinator atas pelaksanaan Tugas Meja 1 dan Meja 2;
 • Meneliti surat masuk untuk diteliti dan ditindaklanjuti;
 • Membuat surat keluar dari konsep Panitera Muda Perdata;
 • Meneliti dan Menelaah kelengkapan berkas perkara yang diminutasi dari Panitera Pengganti;
 • Mengisi Register induk Perkara Permohonan;
 • Meneliti dan Mengawasi pelaksanaan delegasi dari Pengadilan Negeri lain;
 • Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi untuk disetorkan pada Kepaniteraan Hukum;
 • Menyiapkan Laporan data perkara Perdata setiap bulannya/diperlukan mendadak;
 • Melaksanakan tugas lainnya yang diperlukan;

 

APRILIA DWI ARININGTYAS., SH.
NIP. --

APRIL

 Staf Perdata Bagian Dari Meja Ecourt,Bertugas:

 • Membantu tugas-tugas dari meja I;
 • Meregister surat masuk dan surat keluar yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Nganjuk;
 • Delegasi;
 • Membantu mengerjakan laporan Bulanan, triwulan, semesteran
 • Membantu menginput data pendaftaran permohonan online (E-Court)
 • Membantu menginput data pendaftaran Gugatan Sederhana online (E-Court).
 • Membantu menginput data pendaftaran Gugatan online (E-Court)
 • Melakukan verifikasi persyaratan untuk pendaftaran sebagai pengguna lain
 • Memberikan bantuan dan informasi tentang tata cara E-Court kepada para pihak untuk menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik
 • Membantu menginput register surat kuasa

 

 

 


Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

ColorsPencarian cepat Dokumen Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk dan Pengadilan Lainnya di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi Pencarian cepat data Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

LPSE

TypographyLayanan Pengadaan Secara Elektronik Mahkamah Agung RI.

Kunjungi

E-LEARNING

TypographyE-Learning Mahkamah Agung RI

Kunjungi

Hukum Online

TypographyInformasi Hukum Secara Online.

Kunjungi